Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh Hà Nội làm Trưởng ban chỉ đạo; Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giữ vị trí Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.

Các Phó trưởng ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải...

leftcenterrightdel
Chương trình sửa chữa, cải tạo chung cư cũ đang là 1 ưu tiên của TP Hà Nội trong thời gian tới. 

Theo quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND thành phố phân công cơ quan thường trực, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án khung cơ chế, chính sách đặc thù để sớm thực hiện cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; trong đó lưu ý cần rà soát, tính toán về phương án sử dụng đất và dân số phù hợp với từng khu vực và toàn thành phố, vừa bảo đảm tuân thủ các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt, vừa đáp ứng tình hình thực tiễn của thành phố nói chung và từng khu vực nói riêng.

Bên cạnh việc đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Ban Cán sự đảng UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về các cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thành phố Hà Nội.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN