Theo đó, các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang web và các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tiếp tục tuyên truyền về tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”, cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy (cần sa, cây Khat...) lồng ghép cảnh báo nguy cơ, tác hại của việc sử dụng khí N2O “bóng cười”; các dấu hiệu nhận diện số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, số người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, loạn thần (hay còn gọi là đối tượng "ngáo đá”) để kịp thời đề xuất, đưa vào quản lý, phòng ngừa...

Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Ra quân, tổ chức xe diễu hành, cổ động về phòng, chống ma túy, chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, quảng bá du lịch,... đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn; thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Đẩy mạnh công tác vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư; tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, khu nhà trọ công nhân lao động... tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn. Duy trì các hoạt động tuần tra theo nhóm tại các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân lao động trên địa bàn Thành phố, thiết lập hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm…

BĂNG CHÂU