UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo tàng Hà Nội phân nhóm công việc cụ thể đảm bảo tiến độ thi công trưng bày Bảo tàng. Cụ thể, nhóm 1 gồm: Sân vườn ngoài nhà, kho bảo quản, điều chỉnh trưng bày tầng 2, khởi công chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhóm 2 gồm: Trưng bày tầng 3, tầng 4 và điều chỉnh không gian trưng bày tầng 1, hệ thống điều khiển trung tâm. Nhóm 3 gồm: Đồ họa, phim, lời giới thiệu, hệ thống tra cứu. UBND thành phố cũng yêu cầu Bảo tàng Hà Nội tập trung đẩy nhanh công tác thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, tổ chức thi công trưng bày theo hình thức cuốn chiếu.

leftcenterrightdel
Bảo tàng Hà Nội.

Khi tạm dừng đón khách tham quan, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giao Bảo tàng Hà Nội có kế hoạch thông tin rộng rãi đến công chúng; xây dựng các đề án đón tiếp khách tham quan, bán vé tham quan, khai thác dịch vụ tòa nhà khi mở cửa trở lại...

Bảo tàng Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác sưu tầm, đáp ứng đủ hiện vật cho trưng bày thường xuyên và bổ sung hiện vật cho kho cơ sở phục vụ các chuyên đề. Bảo tàng Hà Nội kiện toàn lại các công việc, nhiệm vụ để chuẩn bị mở cửa trưng bày thường xuyên như tổ chức hành chính, kiểm kê bảo quản, truyền thông và giáo dục công chúng.

Như vậy, kể từ khi hoàn thành xây dựng công trình dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2010) đến nay, Bảo tàng Hà Nội mới chính thức thi công trưng bày thường xuyên. Nguyên nhân chính là do nơi này chưa có thiết kế tổng thể nội dung trưng bày, chưa sưu tầm đầy đủ hiện vật... Sau nhiều lần lỡ hẹn, Bảo tàng Hà Nội đã chính thức xây dựng phần "hồn", chuyển tải văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ khách tham quan.

KHÁNH TRANG