Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp phải tập trung, quyết liệt hơn nữa để tổ chức thành công bầu cử.

Thời gian qua, Hà Nội đã chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, từ ngày 11-3-2021 đến nay, các cơ quan báo chí Hà Nội đã đăng tải hơn 2.650 lượt tin, bài trên tất cả loại hình báo chí tập trung thông tin về các nội dung: Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội; công tác tổ chức hiệp thương; tiến độ công tác bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử tại thành phố Hà Nội... Thành phố đã thành lập 10 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 30 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; UBND quận, huyện, thị xã thành lập 269 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; UBND xã, thị trấn thành lập 3.056 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; UBND xã, phường, thị trấn thành lập 4.831 tổ bầu cử tại 4.831 khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Song song với đó, Thủ đô cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. HĐND thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử trên địa bàn. Nhiều phường đã thành lập các tổ bầu cử cho từng cụm dân phố làm nhiệm vụ rà soát lại danh sách cử tri như họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp...

Trong thời gian tới, để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền bầu cử tới các tầng lớp nhân dân; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt các khiếu nại có liên quan bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền về bầu cử đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát việc niêm yết đúng danh sách cử tri, trong đó, chú trọng ở những khu vực cách ly tập trung, bệnh viện, khu công nghiệp, trường học...

Bên cạnh đó, duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố, tạo tiền đề để tiếp tục giữ nhịp độ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố; kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của thành phố. Bí thư các quận, huyện, thị ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp.

LA DUY