Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS quận xác định rõ mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động sát đặc điểm, tình hình đơn vị. Trên cơ sở đó, cơ quan chính trị cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp phù hợp. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng môi trường văn hóa với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai, Ban CHQS quận coi trọng gắn kết giữa xây dựng chuẩn mực “Đơn vị văn hóa” với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; giữa bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị với xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, cảnh quan môi trường, nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”. Cụ thể, để xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị đi vào nền nếp, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi cá nhân, trên cơ sở nghị quyết, văn bản của trên, Đảng ủy quân sự quận đã chủ động ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, quán triệt tới 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) để mọi người ý thức được đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng con người của Đảng, quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Ban CHQS quận Cầu Giấy kiểm tra giấy phép lái xe của quân nhân trước khi ra ngoài doanh trại.

Cùng với đó, Ban CHQS quận bám sát yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì luôn gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực về lối sống văn hóa, thực sự là tấm gương để cấp dưới noi theo, bảo đảm mỗi đầu mối là một “tập thể văn hóa”, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện những tập thể tốt, cá nhân tiêu biểu để phát huy và nhân rộng; chấn chỉnh kịp thời những trường hợp chưa tốt và có hiệu quả thấp trong công việc. Đồng thời, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các thiết chế văn hóa trong xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng nhân sinh quan, thế giới quan, phẩm chất, đạo đức, văn hóa cho mọi cá nhân.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đã thành thông lệ, hằng ngày, 100% cán bộ, QNCN, CNVCQP của Ban CHQS quận đều tự giác đến trước giờ làm việc 30 phút để dọn dẹp, sắp đặt lại các khu vực làm việc cũng như các vị trí sân, hành lang... trước khi vào ngày làm việc mới, để môi trường luôn xanh-sạch-đẹp. Các chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được đơn vị duy trì nền nếp. Trong năm 2020, Ban CHQS quận đã huy động 20.818 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trực SSCĐ, trực phòng không và phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn; 100% quân số tham gia huấn luyện, 80% khoa mục đạt giỏi. Qua 6 đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác trực SSCĐ, huấn luyện, duy trì quy chế dân chủ, Ban CHQS quận đều được đánh giá cao, là điểm sáng về xây dựng môi trường văn hóa; được Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: HIỀN MĨ