Trò chuyện với Phạm Văn Huấn, chúng tôi được biết, năm 2007, anh ôn luyện và thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Kết thúc khóa học, anh được nhận công tác tại Tiểu đoàn KSQS 103 cho tới nay. Trải qua các cương vị trung đội trưởng, phó đại đội trưởng, trợ lý tham mưu và hiện nay là đại đội trưởng, anh rất hiểu và thông cảm những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Với đặc thù đơn vị thường xuyên phân tán làm nhiệm vụ đã phần nào ảnh hưởng tới sự quản lý, điều hành của cán bộ, chỉ huy trong công việc. Khắc phục những khó khăn đó, Thượng úy Phạm Văn Huấn luôn tâm niệm: Là chỉ huy, bản thân phải quán triệt tốt nhiệm vụ cấp trên giao; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ, tích cực, chủ động nghiên cứu nhiệm vụ, thuận lợi và khó khăn của đơn vị, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, sát, đúng với từng nhiệm vụ được giao. Nghĩ sao làm vậy, thời gian qua, với vai trò chủ trì, anh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, duy trì kỷ luật nghiêm trong đơn vị. Đặc biệt, đại đội thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đúng quy định; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra; canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và mục tiêu đảm nhiệm. Trong thực hiện KSQS, cán bộ, chiến sĩ luôn bảo đảm nghiêm lễ tiết tác phong, đúng vị trí và khu vực đảm nhiệm. Qua kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% khá, giỏi.   

Với tinh thần trách nhiệm, có tư duy nhạy bén, khoa học và luôn là tấm gương trong công việc cũng như sinh hoạt, biết sẻ chia với cán bộ, chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh nên anh luôn được đồng đội quý mến, cùng đồng sức, đồng lòng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đó, năm 2018, Đại đội 1 được cấp trên công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; cá nhân đồng chí Huấn được bình chọn Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

TRẦN HIỀN