Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện, diễn tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 301.

leftcenterrightdel
  Luyện tập tiểu đoàn bộ binh tiến công địch trong diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên, 2 cấp.

 

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 692 cơ động đội hình trên thao trường. 

 

leftcenterrightdel
 Trung đội cảnh vệ, Phòng Tham mưu Sư đoàn 301 luyện tập sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy.

 

leftcenterrightdel
Kiểm tra bơi tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692. 

SÔNG NGÂN (thực hiện)