Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện bắn súng của sinh viên tại trung tâm.

leftcenterrightdel
Cán bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục-Thể thao Hà Nội hướng dẫn sinh viên luyện tập.
leftcenterrightdel
Huấn luyện kỹ thuật ngắm bắn.
leftcenterrightdel
Thực hiện động tác nằm chuẩn bị bắn.
leftcenterrightdel
 Huấn luyện động tác trao súng.

NGÂN HÀ (thực hiện)