Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: Các tuyến đường bao quanh di tích, khu vực bảo vệ II của di tích là khu vực chịu ảnh hưởng và tác động tới di tích; phạm vi lập quy hoạch dự kiến được xác định trên cơ sở khu vực bảo vệ I của di tích theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, diện tích 5,433 ha, bao gồm 3 khu vực: Khu vực Nội tự, Vườn Giám, Hồ Văn.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trở thành địa điểm giới thiệu và tôn vinh nền giáo dục Việt Nam gắn với các danh nhân, trí thức tiêu biểu của đất nước.

leftcenterrightdel
Khuê Văn Các. 

Nội dung nhiệm vụ quy hoạch là khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích, trong đó có khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp các dữ liệu, số liệu về lịch sử, văn hóa của di tích, chụp ảnh, phân tích đánh giá kiến trúc của các công trình; khảo sát tình trạng kỹ thuật của các hạng mục công trình tại di tích; khảo sát các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu gắn liền với di tích…

Điều 2 của Quyết định nêu rõ: UBND TP Hà Nội bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch và các chi phí khác có kiên quan đến công tác lập quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

KHÁNH HUYỀN