leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trình Đề án quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đề án này đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, phân tích chất lượng, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ thành phố; đồng thời nghiên cứu, căn cứ các nguyên tắc cơ cấu chuẩn bị nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI và phương hướng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố các nhiệm kỳ vừa qua.

Việc thực hiện quy trình quy hoạch này là những bước quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt để phục vụ nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Tin, ảnh: VŨ DUNG