leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Nam Giang.

Trò chuyện với Phạm Nam Giang, chúng tôi được biết, năm 2003, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, do có năng khiếu về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nên anh được tín nhiệm bầu là Phó bí thư Đoàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Quá trình hoạt động phong trào Đoàn và tham gia lực lượng dân quân của phường, xét thấy đồng chí Phó bí thư đoàn phường có tố chất quân sự nên cấp ủy, chính quyền địa phương đã cử anh đi học lớp trung cấp quân sự cơ sở… Năm 2013, Phạm Nam Giang được bổ nhiệm Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngọc Lâm. Trên cương vị mới, anh đã cùng tập thể Ban CHQS phường tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng.

Từ đầu năm 2017, được cấp trên giao quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, anh đã thường xuyên cùng với đồng nghiệp rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân… Trên cơ sở đó, Ban CHQS phường đã tiến hành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác tuyển chọn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân… Bên cạnh đó, Phạm Nam Giang còn tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện và các hoạt động của lực lượng dân quân phường.

Với sự năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu và tận tụy trong công việc nên công tác tuyển quân năm 2017 và 2018, phường Ngọc Lâm luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, chất lượng đứng tốp đầu của quận Long Biên. Qua các lần hội thi, hội thao do quận tổ chức, lực lượng dân quân phường luôn giành thứ hạng cao. Qua hội thi mô hình, đồ dùng huấn luyện năm 2018, phường Ngọc Lâm đoạt giải nhì toàn đoàn… Riêng Phạm Nam Giang nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng. Năm 2017, anh được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI