Có dịp tìm hiểu những kết quả trong thực hiện công tác phối hợp bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, chúng tôi được Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Thủ đô Hà Nội, cho biết: "Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các đơn vị thường xuyên đưa vào nghị quyết nội dung lãnh đạo về TTATGT và cụ thể hóa thành kế hoạch hành động với các chỉ tiêu, biện pháp rõ ràng; phân công và gắn trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong thực hiện. Vì vậy, công tác bảo đảm TTATGT ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh đã có nhiều chuyển biến vững chắc". 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện quân sự.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, BTL Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong các đơn vị thuộc quyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Một mặt tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng phương tiện và ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia giao thông, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thành phố, lực lượng kiểm soát quân sự của các đơn vị bạn tổ chức những đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa vi phạm TTATGT đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân khi tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103, BTL Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 2.300 lượt tổ, phát hiện, xử lý, nhắc nhở hàng trăm trường hợp trong chấp hành luật lệ giao thông. Các đơn vị cũng phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống phát thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu với việc thường xuyên mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức trong chấp hành TTATGT cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Bộ tư lệnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra xe quân sự trên địa bàn thành phố. Một mặt duy trì nghiêm túc, nền nếp kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy vai trò của Trạm Kiểm định số 2 thực hiện nghiêm túc việc kiểm định an toàn kỹ thuật xe-máy theo thẩm quyền. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT cho các đơn vị đứng chân trên địa bàn Hà Nội, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh khẳng định: “Công tác phối hợp bảo đảm TTATGT cần phải được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị xác định là một trong những nội dung quan trọng. Để giữ vững và thực hiện có hiệu quả, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông của quân nhân. BTL Thủ đô Hà Nội cũng sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò là trung tâm phối hợp để tiếp tục góp phần kéo giảm hơn nữa tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH